Mservis - reklama

Jako specialisté na městské naváděcí a informační systémy pro Vás zpracujeme návrhy a ve velmi krátkých lhůtách směrové prvky vyrobíme a nainstalujeme.

Obdobnou prezentaci lze zajistit i v dalších městech ČR – ZLÍN, H.KRÁLOVÉ, OLOMOUC, K.VARY, OSTRAVA, OPAVA, PLZEŇ, M. BOLESLAV, KLADNO, PARDUBICE, TEPLICE, Č.BUDĚJOVICE, LIBEREC aj. dle Vašeho přání a našich možností.

Pro možnou spolupráci při prezentaci Vaší společnosti formou maloplošné reklamy na sloupech osvětlení v parkovišti areálu AVION Shopping PARK Brno.

Zdvojené oboustranné reklamní prvky velikosti 120 x 80cm, upevněné ve výšce 3m nad terénem, po obvodu parkoviště supermarketu TESCO.
Vhodné pro krátkodobou i dlouhodobou reklamu.

Reklamní prvky jsou umístěny ve velmi atraktivní lokalitě s velkým pohybem lidí (cca 15 – 20tis./den).

V případě, že uzavřete smlouvu o reklamě na dobu minimálně dvou let, náklady související s realizací díla hradí pronajímatel společně s dodavatelem reklamy.(Veškerou výrobu grafiky a plakátů zhotovujeme na vlastním zařízení!!!!!)

Vybráno z našich prací

  • Navigační cedule Svět oken

    Navigační cedule Svět oken

  • Plakát 47 Reprezentační ples VUT Brno

    Plakát 47 Reprezentační ples VUT Brno